Veihjelp

Hvis du har Viking-dekning som tillegg i din leasingkontrakt kan du få døgnkontinuerlig veihjelp akkurat når du står i det og trenger assistanse.

Viking-abonnement hos NF Fleet

Med Viking-abonnementet hos NF Fleet får du dekningen, "BIL PLUSS". Den omfatter assistanse ved ethvert driftsstopp eller uhell som forhindrer videre ferdsel for kjøretøyets egen maskin.

Assistansen inkluderer:

  • Reparasjon av skaden på stedet
  • Transport til verksted eller annet bestemmelsessted i Norge
  • Berging/trekking av kjøretøyet
  • Starthjelp
  • Dekkskift
  • Utdeling av drivstoff og reservedeler.
  • Hjelp til omplassering av bagasje i forbindelse med driftsstopp
  • Erstatningsbil til fordelaktige NF Fleet-priser

Viking er ansvarlig for koordinasjonen av veihjelp. På den måten sikres det at den rette servicepartneren når frem til deg. På noen biler er der innbygget veihjelp i garantiperioden og i disse tilfellene sørger Viking for å videresende brukerne til annen servicepartner.

Når uhellet skjer i Norge

Hvis du får bruk for veihjelp og du har Viking-abonnement hos NF Fleet, skal du ringe til Viking på +47 970 02 035 og opplyse om ditt registreringsnummer.

Når uhellet skjer i utlandet

Skulle det oppstå mekaniske problemer eller skader omfattet av bilens kaskoforsikring under kjøring i utlandet, skal du kontakte Viking på +47 22 08 60 00.

Les mer om kjøring i utlandet her

Er du i tvil om du har et Viking-abonnement gjennom NF Fleet?

Hvis du vil sjekke om Viking-dekningen er en del av din leasingkontrakt kan du finne opplysningene under ”Din bil” på My NF Fleet.