For leverandører

Her finner du informasjon for deg som er leverandør. For at ting skal være enklest mulig for deg som leverandør, våre kunder og oss selv har vi utarbeidet noen enkle retningslinjer å følge i forbindelse med besøk hos dere.

Ta kontakt ved spørsmål

Bilverksted

For at vi i felleskap skal kunne behandle hvert enkelt servicebesøk så effektivt som mulig, skal følgende retningslinjer følges når biler fra NF Fleet er inne til service og vedlikehold på deres verksted(-er):

 1. Alle vanlige servicer i henhold til fabrikkens serviceprogram kan utføres uten rekvisisjon eller forhåndsgodkjenning fra oss.

I tillegg til service kan vedlikehold og reparasjon under kr 3 000,- inkl mva kan utføres uten forhåndsgodkjenning fra oss.

Alt av vedlikehold og reparasjon over kr 3 000,- skal forhåndgodkjennes. Uten forhåndsgodkjenning kan det medføre at faktura ikke blir betalt, eller betydelig avkortet.

Forespørsel om forhåndsgodkjennelse sendes til følgende mailadresser:

- For NF Fleet: kostkontroll.no@nffleet.com

EHF-faktura foretrekkes.

Dette knyttes til org.nr 988906808 (NF Fleet AS)

Alternativt kan faktura pr. e-post sendes til: finance.no@nffleet.com

 1. Bilglass- verkstedet skal ikke skifte rute på bilen dersom denne er skadet. Dette skal gjøres av våre glassleverandører - Riis Bilglass, Hurtigruta Carglass eller Ryds Bilglass. Kunden skal henvises til dem.
 2. Dekk– ved supplering og utskifting av slitte dekk skal verksted henvise kunde til våre faste dekkleverandører Dekkmann, Vianor, Dekkpartner, Dekk1, Dekkteam og First Stop. 
 3. Vår foretrukne booking metode for leiebil er direkte med Avis, Europcar eller Hertz, slik at faktura kommer direkte fra bilutleieselskapene. 
 4. Enhver tilsetning i diesel/bensin/olje som ikke er foreskrevet i bilprodusentens servicespesifikasjoner dekkes ikke.
 5. Ved feil og mangler på deler ment å vare lengre enn garantitid skal det søkes kulansedekning før NF Fleet blir kontaktet.
 6. Er bilen inne på service/vedlikehold og nærmer seg garantiutløp ber vi om at bilen kontrolleres og eventuelt repareres i henhold til de feil som oppdages under fabrikk- og/eller importørgaranti.
 7. Har kunden selv påført skade/ødelagt komponenter (unormal slitasje), noter på faktura ettersom dette normalt sett viderefaktureres kunde fra oss.
 8. Verkstedmateriell kan dekkes inntil 5 % av arbeidskostnadene maksimalt kr 600. Kildesortering og fakturagebyr dekkes ikke.
 9. Dersom reparerende verksted oppdager feil eller skader som skyldes tidligere service/reparasjoner utført av 3. part skal alltid NF Fleet kontaktes før oppdraget påbegynnes for godkjennelse. Dette er viktig for å kunne reklamere på tidligere utført arbeid. Dersom ikke forhåndsgodkjenning er gitt kan det medføre at faktura ikke blir betalt eller betydelig avkortet.
 10. Motorvask regnes ikke som en del av regelmessig service. Dette regnes som bilpleie, og må avtales med bilens bruker, da dette vil bli viderefakturert til kunde i etterkant.
 11. Hjulstillingskontroll/-justering grunnet skeivslitte dekk regnes ikke som en del av regelmessig service. Dette regnes som justering pga skade/påkjenning, og må avtales med bilens bruker, da dette vil bli viderefakturert til kunde i etterkant.
  Unntak: Påkrevd hjulstillingskontroll/-justering etter bytte av komponenter i hjuloppheng krever ikke forhåndsgodkjenning (under beløpsgrensen).
 12. Bilens bruker skal alltid informeres om utvidelser av oppdraget som er booket. Dette fordi tilleggskostnader ofte blir viderefakturert til kunde, og er spesielt utfordrende for privatkunder.
 13. Biler med lange/fleksible serviceintervaller forhåndsprogrammert fra fabrikk skal følge dette. Det innebærer at høykvalitet motorolje benyttes, og at serviceintervallene ikke nedjusteres til kortere intervaller.

Dekkleverandør

Sesongskifte av dekk:

Sjåføren er til en hver tid ansvarlig for å kjøre med godkjente dekk og dekk som er egnet for årstiden.

Dersom en NF-bilbruker kommer for sesongskifte av dekk, kan dette utføres uten forhåndsgodkjenning av kostnaden. Man forholder seg til avtalefestede priser.
 
Denne kostnaden vil i de aller fleste tilfeller bli viderefakturert til kunde.

Dekkhotell:

Dersom du er leverandør av dekkhotell via NF Fleet til den aktuelle bilbruker, utføres de jobber som denne avtalen inkluderer uten forhåndsgodkjenning. Er det nødvendig med utskiftninger av dekk, er det tilstrekkelig at kunde godkjenner dette selv. 

Utskifting av slitte dekk:

Dersom ett eller flere dekk er slitt, skal disse kun byttes av ALD sine samarbeidende dekkkjeder: DekkTeamDekkPartnerDekkmannDekk1Vianor og First Stop.
 
NF Fleet vil godkjenne utskifting av dekk dersom mønsterdybden er under 2,6 millimeter på sommerdekk og 4 millimeter på vinterdekk.Dette må dokumenteres og dekk skal ikke byttes for tidlig.


Mønsterdybden på dekk som skiftes skal settes inn i faktura. NF Fleet vil med ulike mellomrom foreta stikkprøvekontroll.
 
Dersom dekk er unormalt slitte og det kan skyldes sjåførens kjøremåte eller en teknisk feil på bilen, må dette informeres om til NF Fleet som kan følge dette opp videre.

Glassleverandør

Reparasjon i stedet for utskifting av ruter

NF Fleet oppfordrer sine bilbrukere å ta kontakt med en av våre samarbeidspartnere så snart en glasskade oppstår. Dette fordi vi jobber med kostnadskontroll og kostnadsreduksjoner for våre kunder og dermed vil ha reparert flest mulig ruter. 

 

Riis Bilglass  Tlf:  09009
Hurtigruta Carglass  Tlf:  09500
Ryds Bilglass Tlf:  08810

 

Fakturering
Faktura sendes forsikringsselskapet til den aktuelle bilen. Faktura på egenandel og moms faktureres NF Fleet.

Leiebilleverandør

Retningslinjer

NF Fleet-kunder kan leie bil kun for erstatning av den leasingbilen de til daglig disponerer. Dette gjelder verkstedbesøk for servicer og reparasjoner. For leiebil ved skade gjelder egne retningslinjer overfor forsikringsselskapene. 

De bilene som kan leies er små biler i gruppe A-C.

Bilene kan ikke leies på flyplasser da dette klart indikerer at bilen ønskes leid ved reise og ikke som erstatning for leasingbil.

Ved retur skal kunden tanke opp på nærmeste bensinstasjon slik at ekstra gebyr for tanking unngås.

Kunden skal sjekke bilen grundig utvendig og innvendig. Dersom det er skader på bilen, må dette meldes utleiestasjonen før man tar bilen i bruk, slik at man ikke blir ansvarlig for andres skader.