Bilskatt

For lønnsmottagere er det tre skattemessige forhold ved bil, som du plikter å kjenne til. Vi gir deg oversikten og hjelper deg dersom det er noe du lurer på.

Bilskatt

For lønnsmottagere er det tre skattemessige forhold ved bil.

De tre forholdene er:

  • Formue
  • Firmabil
  • Kjøregodtgjørelse

Formuesansettelsen

Verdien av biler er skattepliktig formue. Formuesverdien av biler fastsettes etter en skala, med utgangspunkt i opprinnelig listepris som ny.

Hvis bilen for eksempel kostet 400.000 kroner i 2020, settes formuesverdien til 300.000 kroner i skattemeldingen. Dette kan gi en formuesskatt på opp til 2.550 kroner.

Har bilen av spesielle grunner gått særlig sterkt ned i verdi, kan verdien settes lavere enn denne skalaen.

Bilsatser - Firmabil

Bruker du bil som eies eller leases av arbeidsgiver, skal fordelen normalt regnes som lønnsinntekt og du skal betale skatt av fordelen.

Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 314 400 og 20 prosent av overskytende listepris (disse satsene gjelder for 2020 og oppdateres hvert år). Du finner oppdaterte tall hos Skatteetaten.

Grunnlaget ved beregningen etter forrige avsnitt er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men for:

  • biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller
  • skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret

blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 75 prosent av bilens listepris som ny.

Elbil

For elbil blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 60 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 56,25 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og elbil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 45 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av elbil og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 60 prosent av bilens listepris som ny.

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Bilsatser – Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse)

Arbeidsgiver kan utbetale kilometergodtgjørelse til arbeidstaker for yrkeskjøring med privatbil. Deler av denne godtgjørelsen skal det skattes av.

Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er i 2020

3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde*.

Skattefri sats gjelder også ved bruk av elbil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø. Satsen gjelder også for reiser utenlands.

Satsene for skattefrie tillegg for passasjér, bruk av tilhenger osv og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen.

* "Statens sats for kjøregodtgjørelse" som du finner i Statens reiseregulativ er 4,03 kroner per kilometer. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis at du skatter av de siste 53 ørene du får betalt per kilometer.

Firmabilkalkulator - beregn hva det koster å ha firmabil

Hvis arbeidsgiveren din leaser bilen du bruker skal det beregnes en inntektsfordel i din lønnsinntekt. Denne fordelen skal du betale skatt av. Så hva koster det egentlig å ha firmabil? Bruk Nordea Finans sin firmabilkalkulator og finn det ut.