Bilskatt

For lønnsmottagere er det tre skattemessige forhold ved bil, som du plikter å kjenne til. Vi gir deg oversikten og hjelper deg dersom det er noe du lurer på.

Bilskatt

For lønnsmottagere er det tre skattemessige forhold ved bil.

De tre forholdene er:

  • Formue
  • Firmabil
  • Kjøregodtgjørelse

Formuesansettelsen

Verdien av biler er skattepliktig formue. Formuesverdien av biler fastsettes etter en skala, med utgangspunkt i opprinnelig listepris som ny.

Har bilen av spesielle grunner gått særlig sterkt ned i verdi, kan verdien settes lavere enn denne skalaen.

Du finner satser og nøkkeltall her 

Bilsatser - Firmabil

Bruker du bil som eies eller leases av arbeidsgiver, skal fordelen normalt regnes som lønnsinntekt og du skal betale skatt av fordelen.

Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 338 800 og 20 prosent av overskytende listepris (disse satsene gjelder for 2022 og oppdateres hvert år). Du finner oppdaterte tall hos Skatteetaten.

Grunnlaget ved beregningen over er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men det er noen unntak. Fra og med inntektsåret 2022 er særbestemmelsene for elbil opphevet.

Du kan lese mer om unntak og hva utregningen tar utgangspunkt i hos Skatteetaten.

Elbil

For elbil blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 80 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 56,25 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og elbil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 45 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av elbil og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 60 prosent av bilens listepris som ny.

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Bilsatser – Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse)

Arbeidsgiver kan utbetale kilometergodtgjørelse til arbeidstaker for yrkeskjøring med privatbil. Deler av denne godtgjørelsen skal det skattes av.

Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er i 2020

3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde*.

Skattefri sats gjelder også ved bruk av elbil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø. Satsen gjelder også for reiser utenlands.

Satsene for skattefrie tillegg for passasjer, bruk av tilhenger osv og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen.

*Statens sats for kjøregodtgjørelse" som du finner i Statens reiseregulativ er 4,03 kroner per kilometer. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis at du skatter av de siste 98 ørene du får betalt per kilometer.

Firmabilkalkulator - beregn hva det koster å ha firmabil

Hvis arbeidsgiveren din leaser bilen du bruker skal det beregnes en inntektsfordel i din lønnsinntekt. Denne fordelen skal du betale skatt av. Så hva koster det egentlig å ha firmabil? Du finner firmabilskattkalkulator her.