Bilpolicy

En individuell bilpolicy for virksomheten gir dere en veldefinert plan for innkjøp, drift og administrasjon av bilparken. La oss hjelpe dere med å formulere den.

Skreddersydd bilpolicy med utgangspunkt i din virksomhet

Vi vet at det viktigste for deg som flåteadministrator er å få det aller mest optimale ut av virksomhetens medarbeidere, ressurser og firmabiler. Det får du med en bilpolicy fordi den sørger for at alt er tilrettelagt med fokus på effektivitet, optimalisering og kostnadsminimering. Alle valg som etterhvert tas på vegne av bilparken baserer seg på bilpolicyen, så du alltid er sikker på å ta de mest optimale beslutningene.

Bilpolicyen formuleres alltid med utgangspunkt i deres spesifikke virksomhet. Det vil si at vi blant annet analyserer og vurderer medarbeidernes behov for og bruk av firmabiler, virksomhetens forretningsmodell, beskatningsregler og totalkostnadene før vi skreddersyr en bilpolicy for deres bilpark.

Administrasjon av bilparken og bilpolicyen

Hvis administrasjonen og ansvaret hos deg som flåteadministrator skal lettes ytterligere kan vi også hjelpe med å håndtere bilparken og bilpolicyen. Dere vil isåfall være sikret at bilpolicyen følges til punkt og prikke, samtidig har du fortsatt full oversikt over din bilpark. Som flåteadministrator har du alltid online adgang til oppdaterte opplysninger om hver enkelt bil og den totale bilparken via My NF Fleet.

Vi holder styr på kostnadene

NF Fleets rådgivere tar hele bilbudsjettet som utgangspunkt - både de totale kostnadene for hver enkelt bil, men også for bilparkens totaløkonomi her og nå, og over tid. Det vil si, at vi ikke utelukkende bare ser på bilene, men finner ut hvordan det blant annet er med verditap, forsikring, drivstoffkostnader og uforutsette utgifter. Vi overvåker alle kostnader tett og holder styr på at de blir innenfor både det kortsiktige og langsiktige budsjettet. Hvis vi øyner en mulighet til å optimalisere deres kostnader sørger vi for å implementere løsningen, men selvfølgelig sørger vi alltid for å holde deg informert og for at det skjer innenfor bilpolicyens rammer. Deres kontaktteam i NF Fleet har inngående kjennskap til deres bilpark og bilpolicy og vil alltid tenke i optimale, holistiske løsninger.

Skal vi formulere deres bilpolicy?

Ønsker du at NF Fleet skal hjelpe deg med å formulere en individuell og skreddersydd bilpolicy for din virksomhet, kan du ta kontakt med din kontaktperson i NF Fleet. Er din virksomhet ennå ikke kunde hos oss, kan du kontakte oss på +47 67 10 87 40 så sørger vi for at dere blir hjulpet godt videre.

Kontakt oss