Slik blir bilavgiftene i 2023

Regjeringen og SV er enige om innholdet i statsbudsjettet for 2023, som nylig ble presentert i Stortinget. Budsjettet vil medføre vesentlige avgiftsøkninger på bil. Det blir ingen lettelser i forslaget til bilavgifter som regjeringen presenterte i oktober, derimot vil fossile varebiler straffes ytterligere enn forslaget først tilsa. 

Elbileiere vil finne det positivt at Stortinget ber regjeringen sikre at maksimal bompengetakst for lette nullutslippskjøretøy på inntil 70% av ordinær takst, videreføres i inneværende stortingsperiode. 

Regjeringens forslag til bilavgifter i budsjettutkastet blir dermed stående, og følgende endringer vil være gjeldende fra 2023: 

 

Ny vektavgift

Innføre en vektavgift for alle personbiler, uansett drivlinje. Satsen er kr. 12,50 pr kg over 500 kg.  

  

Elbilmoms

Innføre merverdiavgift for elektriske personbiler på den delen av kjøpesummen som overstiger 500.000 kr. 

 

Økning i CO2-komponeten

Øke de positive satsene i CO2-komponenten for personbiler med 20% utover prisstigning.  

Redusert innslagspunkt for CO2-komponenten i engangsavgiften fra 87g til 82g. 

Øke CO2-komponenten for varebiler med 12%. 

 

 

Redusert vektfradrag

Redusere vektfradraget for ladbare hybridbiler ved at fradragssatsen reduseres fra 15% til 10%. 

  

Full omregistreringsavgift for elbiler

Øke satsene i omregistreringsavgiften for elbiler til samme nivå som for øvrige personbiler. 

  

Full firmabilskatt for elbiler 

Likestille elbiler med andre biler i beskatningen av firmabiler. Det vil si at regjeringen fjerner verdsettingsrabatten for elbiler, som per 2022 er på 20%. 

 

Øke trafikkforsikringsavgiften med 2,8% 

Elvarebiler vil med denne avgreningen falle utenfor engangsavgiften. Elektriske motorvogner omfatter i denne sammenheng både batteribaserte og brenselscellebaserte motorvogner mv. (hydrogenbiler). 

 

Dessuten ber partene om følgende:

Stortinget ber regjeringen foreslå utfasing av vektfradraget for ladbare hybrider senest innen 2025.  

  

Stortinget ber regjeringen utrede engangsavgift på fossile lastebiler, busser og andre tunge kjøretøy i forbindelse med statsbudsjettet for 2024. 

  

Stortinget ber regjeringen sikre at maksimal bompengetakst for lette nullutslippskjøretøy på inntil 70% av ordinær takst videreføres i inneværende stortingsperiode.

 

Har du spørsmål omkring hva dette innebærer for din flåte? Kontakt din kontaktperson hos NF Fleet.