Firmabil 2022

20% skatterabatt i 2022 for elbil som firmabil

I mange år har vi hatt en skatterabatt i Norge på hele 40% dersom man har valgt elektrisk bil som firmabil. I 2022 er skatterabatten satt ned til 20% av bilens listepris.

Se hvor mye skatt du får på din elektriske firmabil her

Momsfritaket beholdes dessuten for elbil, og det er heller ikke engangsavgift ved kjøp av elbil i 2022.

 

Trafikkforsikringsavgift for elbiler i 2022

Fra 1. mars 2021 innførte staten trafikkforsikringsavgift for elbiler med sats på kr. 5,85 per døgn, som utgjorde kr. 2.135 i fjor.

I 2022 fjerner de miljørabatten fra denne avgiften helt og elbiler skal fra 1. mars 2022 betale det samme som fossile biler; kr. 8,15 per døgn, noe som utgjør kr. 2.975 per år.

 

Satser for firmabil 2022

Trekkpliktig fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til:

  • 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 329 600 og 20 prosent av overskytende listepris.

Satsen for trekkpliktig fordel gjelder tilsvarende ved skattefastsettingen som skattepliktig fordel.

Grunnlaget ved beregningen over er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men det finnes noen unntak.

Les mer her: Bil – satser for firmabil 2022 (standardreglene)

 

Varebiler i 2022

Enova-støtten på elektriske varebiler fortsetter i 2022, noe som gjør det lønnsomt å velge elektrisk varebil til din flåte. Du kan lese mer om støtteordningen her

Er du bedriftskunde hos oss, er det vi som søker om støtten på deres vegne.

 

Hybridbiler i 2022

Avgiftsfordelen på ladbare hybrider/plug-in hybrider reduseres dessverre i 2022. Flere ladbare hybrider, spesielt de med høy vekt og kort elektrisk rekkevidde, får dermed økte avgifter i 2022. Ta kontakt med oss om du venter på en ladbar hybrid i 2022 som du bestilte i 2021.

 

Leveringstider for nye biler i 2022

Som vi tidligere har nevnt så er det dessverre lange leveringstider på nye biler. Dette vil også fortsette i 2022.

For å lage dagens moderne biler avhenger bilindustrien globalt av mikrochiper for å produsere blant annet batteristyring, avanserte sikkerhetssystemer og komfortfunksjoner (som blindsonevarsling og adaptivt cruise control).

Over hele verden har man i lengre tid opplevd en stor mangel på halvledere («semiconductors») som brukes i produksjonen av disse chipene. Dette har ført til at produksjonen av enkelte bilmodeller enten stoppet helt opp eller har blitt forsinket, noe som dessverre påvirker oss alle i form av forsinkede leveringstider på enkelte modeller. Dette vil mest sannsynlig ikke bli noe bedre i 2022.

Problemet gjelder ikke bare helelektriske biler, men stort sett alle nyere biler som har slike overnevnte systemer. Likevel kan det lønne seg å velge elektrisk da flere bilprodusenter prioriterer produksjon av disse.

 

Hva bør du gjøre?

Bestill bil tidligere enn før. Sammen med din KAM kan dere se på hvilke biler som kan leveres tidligere enn andre, og ta en nøye gjennomgang av ekstrautstyr før bestilling. Er det noe utstyr som eventuelt kan droppes for å få leveringstiden noe ned? Våre ansatte hjelper deg med å skreddersy den beste løsningen for deg og din bedrift.