Justerer satsene for støtte til elvarebiler

Elvarebilens seiersgang gjennom den norske biltrafikken fortsetter. Tallet på nyregistrerte el-varebiler har skutt i været siden nyttår, og Enova ser derfor at støttesatsene kan senkes noe.

Onsdag 19.mai justeres derfor satsene for kjøp av elektrisk varebil fra 40 til 30 prosent.

Elvarebilordningen går så det griner. Så langt i 2021 har andelen nyregistrerte elvarebiler vært 20,6 % i januar, 15,7 % i februar og 18 % i mars. Siden Enova lanserte næringslivsstøtten til innkjøp av el-varebiler i august 2019, har foretaket gitt tilsagn om støtte til over tjue tusen biler til nær sagt alle typer bedrifter over hele landet.

-Omstillingen til lavutslippssamfunnet krever at vi kutter utslipp av klimagasser. Utslipp fra transportsektoren utgjør en tredel av norske utslippene og halvparten av dette er fra veitrafikken. Da er det gledelig å se den store interessen i næringslivet og offentlig sektor for å legge om til utslippsfri varetransport, sier markedssjef for transport i Enova, Gunnel Fottland.

 

Les hele pressemeldingen fra Enova her